Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1. Samenvatting
2. Inleiding
3. De boortunnels
3.1. Korte boortunnel
3.2. Lange boortunnel
3.3. Argumentatie vóór een geboorde tunnel
3.4. Technische haalbaarheid en veiligheid
3.5. Voldoen de tunnels aan de Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen en Wegontwerp in tunnels?
4. Aanpassingen in het tracé Katwijk tot aan Maaldrift
5. Kosten en Kosten-batenanalyse
6. Milieueffecten
7. Verantwoording