De boortunnels

Het huidige geprojecteerde tracé van Zoeken naar Balans waartoe de provincie besloten heeft, loopt via het knooppunt Maaldrift in halfverdiepte ligging op -2 meter tussen twee wallen van 2 meter hoog ten zuiden van de Stevenshof door de Papenwegsepolder.

De weg passeert het spoor Den Haag/Leiden via een tunnel en gaat daarna in een open tunnelbak dwars door de sportvelden tot aan landgoed Berbice. Vandaar is de tunnelbak overdekt tot voorbij de Vliet. Vervolgens loopt de weg in een betonnen bak van 4 meter diep door de Oostvlietpolder tot aan de A4. De weg bestaat uit 2 x 2 rijbanen en is ontworpen voor een snelheid van 80 km/u.

Het knooppunt Maaldrift is een volledig knooppunt met aansluitingen naar Wassenaar en Leiden. Het knooppunt is van het klaverbladtype en kent een ruimtebeslag vooral in de richting van het Valkenburgse meer. De rijbanen naar het tracé in de polder gaan onder de bestaande rijbanen door om vervolgens in verdiepte ligging (-2 m met omwalling van +2 m) verder te gaan. De kruising van het Zoeken naar Balanstracé ligt bij het knooppunt A4 bovengronds. De rijbaan die nodig is om het verkeer richting Zoeterwoude te leiden, loopt met een grote boog door de polder heen.

In dit alternatieve voorstel is naast de korte en lange boortunnel een knooppunt volgens het zogenaamde Blankenburgconcept opgenomen zowel bij Maaldrift als bij de A4.