Particulieren H-J

Namens Team Compromis RijnlandRoute willen wij de personen, die ons project  "een Geboorde tunnel in de RijnlandRoute: technisch en financieel haalbaar! "  sponsoren, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Indien U bezwaar heeft tegen naamvermelding op onze website, wilt U dit aan ons kenbaar maken.

 

 


 

 

 

 

T. vd Hoek Ostende te Voorschoten

Dhr. en Mevr. den Hollander-de Koning te Voorschoten

F. Hoogeveen eo te Voorschoten

Hoying Partners B.V. te Voorschoten